Faritra Boeny: voatazona hatrany ny kalitao tsaran’ny tanteliny

Notanterahina tao amin’ny trano fandraisambahiny Coco Lodge Mahajanga, ny 14 sy 15 Martsa 2017 ny atrikasam-paritra mikasika ny fandalinana sy fampiroboroboana ny Rojo-pihariana tantely ato anatin’ny faritra Boeny.

Raha tsiahivina dia ny taona 2013 no nifoha tamin’ny torimasony ireo mpiompy tantely teto amin’ny faritra rehefa nahazo tohana ara-teknika sy ara-pitaovana narahina fiofanana maromaro avy tamin’ny fandaharan’asa Malagasy-alemaina na PGM-E misahana ny tontolo iainana tamin’izany. 1000 toho tantely moderna mihodina sy mamokatra ny taona 2016 no vina napetrak’ireo mpiompy sy mpanao tantsoroka tamin’izany. Izay tratra soa aman-tsara. Ka dia nahatonga azy ireo indray hiroso amin’ny vina vaovao ho an’ny 2017-2021, izay hikendrena vokatra tantely maherin’ny 100 taonina ho aondrana.

 

 

 

 

 

Natao araka izany ity atrikasa ity, izay nandraisan’ireo mpisehatra rehetra anjara, nahitana ireo mpiompy tantely, mpivarotra sy mpanodina ao anatin’ny Vovonana fandrama Boeny, ny mpanao tantsoroka ara-bola sy ara-teknika, ireo Sampandraharam-paritra rehetra voakasika ary ny Faritra Boeny.

Ho fitsinjovana indrindra ny hoavin’ny mpiompy tantely aty amin’ny faritra mba ahazoan’ny vokatr’izy ireo ny « labellisation » sy hivarotra izany eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, no tena tanjonay hoy ny Lehiben’ny faritra Boeny Atoa Saïd Ahamad Jaffar.

Noahamafisiny fa anisany mitazona ny kalitao tsaran’ny tantelin’i Boeny ny fananany hazo misy vony isankarazany takian’ny fenitra iraisam-pirenena toy ny mamoloana, honko, satrana, mokonazy, madiro ary manary na palissandre.

Tonga nizara traikefa sy nanao fifanakalozana ihany koa ireo solotenan’ny mpiompy tantely avy amin’ny faritra Diana sy Atsimo-Andrefana.

Tanjona telo no kendren’ny  atrik’asa dia ny hametraka ny  vina 2017-2021 mifanaraka tsara amin’ny hetahetah’ireo mpisehatra, ny hamantatra ireo paik’ady maharitra mifanaraka amin’ny zava-misy eto Boeny eo amin’ny tontolon’ny fiompiana tantely, hanangana drafitr’asa izay mora azo tanterahin’ireo mpisehatra. Izany rehetra izany dia hanatsara ny toekaren’izy ireo no sady hitahiry hatrany ny tontolo iainana mahatsara ny fiompina tantely.

Nodinihana tao ihany koa ny paik’ady hiatrehana ny aretim-pandrama « varoise » sy ny  ady amin’ny doro tanety.