Salotra hasina 13 azon’ireo mpampianatra mpikaroka eto Mahajanga

Nandritry ny lanonana famehatrahana ny salotra hasina ho an’ireo mpampianatra mpikaroka 13 raikitra tompo-toerana tao amin’ny oniversitean’i Mahajanga, tamin’ny asabotsy 25 febroary 2017.

Dia nasongadin’ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahmad Jaffar ny andrasana amin’ireo ny fanomezan-tanana sy fanampiana ny fitondram-panjakana eo amin’ny sehatry ny fampandrosoana sy ny fiaraha miasa tokony ho tanterahiny amin’ny tompon’andraikitry ny lafitany ato anatin’ny faritra Boeny.

Izany dia nontronin’ny Ministry Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa Rtao Monique Rasoazananera sy ireo delegasionina notarihiny.

Nomarihana teto ihany koa ny andron’ny mpampianatra mpikaroka eto Madagasikara sy ny fanontotosana ny atrikasa nampitondrana ny  lohateny hoe “ny andraikitry ny mpampianatra mpikarokara manana lenta ambony eo amin’ny fampandrosoana ny firenena

Ny mpampianatra mpikaroka alohan’ny ahazoana ny salotra hasina dia tendrena avy amin’ny alalan’ny didim-panjakana ao anatin’ny filankevitry ny ministra sy ny governemanta.

Dingana maromaro ihany koa no tsy maintsy lalovany toy ny fahavita efatra taona teo amin’ny asa maha mpampianatra mpikaroka tsotra. Ny fampisehoana  ny asa fikarohana maromaro vita, ny fanasongadinana ny isan’ny mpianatra notantaniny teo amin’ny asa fikarohana.

Tombanana ihany koa ny mari-pankasitrahana samy hafa efa hazony sy ireo fiofanana samy hafa natrehany tany ivelany ary ny asa sahaniny tao amin’ny fikambanana mpamorona samy hafa.

Nambara-dramatoa Ministry ny Fampianarana sy ny Fikarohana ara-tsiansa fa raha ny paikadim-panjakana dia tokony ho lohalaharana ny Malagasy eo amin’ny fikajiana ny tontolo iainana. Mba hitondrana ny hanitra ny fampianarana sy ho fandraisana anjara amin’izany ary  dia nanatanteraka fambolen-kazo Ilangilagy roa fototra tao ao anatin’ny tokotanin’ny oniversite  Rtoa Minisitra.