Daily Archives: 4 mai 2017

03 may teto Mahajanga: “tsy hisy mpanao gazety Malagasy ho voafonja noho ny asany”

Tsy hisy intsony mpanao gazety Malagasy ho voafonja fotsiny amin’izao noho ny asany hoy ny Ministry ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana fa amin’izao andron’ny Repoblika mijoro ara-dalàna izao dia ny lalàna irery ihany no mibaiko ny asa ataon’ny tsirairay. Io no anisan’ny fanambarana mafonja nataon’ny Ministra tao amin’ny Lapan’ny Tanànan’I Mahajanga, nandritra ny