Monthly Archives: mai 2017

La région Boeny s’engage pour atteindre l’ODD 14

Après Antsiranana, Mahajanga reçoit l’atelier de consultations nationales sur « l’Objectif de Développement Durable 14 (ODD14) » relatif à la conservation et l’exploitation de manière durable des océans, des mers, et des ressources marines,  à l’hôtel  le Coco Lodge Mahajanga  ce lundi 08 mai 2017. Les représentants du  Ministère du Plan et de l’Economie avec le task

03 may teto Mahajanga: “tsy hisy mpanao gazety Malagasy ho voafonja noho ny asany”

Tsy hisy intsony mpanao gazety Malagasy ho voafonja fotsiny amin’izao noho ny asany hoy ny Ministry ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana fa amin’izao andron’ny Repoblika mijoro ara-dalàna izao dia ny lalàna irery ihany no mibaiko ny asa ataon’ny tsirairay. Io no anisan’ny fanambarana mafonja nataon’ny Ministra tao amin’ny Lapan’ny Tanànan’I Mahajanga, nandritra ny

Article année 2017

ARRETE N° 003-17 PRODUIT EXPORTE MODIFIE FINAL ARRETE N° 015-17 Carte d’Identification Prof. Collecteur ARRETE N° 017-17 CREATION DU COMITE D’ORGANISATION SOBAHYA ARRETE N° 016-17 OFFICIALISATION SOBAHYA – ARRETE N° 014-17 Impot de licence collecte des produits locaux et commerce ambulant ARRETE N° 013-17 PYLONES, ANTENNES, MATS… ARRETE N° 012-17 RISTOURNES SABLES TERRES PIERRES ARRETE

Vokatra Lojy eto Boeny: tsy azo hiodivirana intsony ny fametrahana tsena

Nampivory ireo mpanangom-bokatra sy mpanondrana vokatra Lojy na Black eyes eto amin’ny faritra Boeny ny   Lehiben’ny faritra ny zoma 28 aprily 2017 tao amin’ny biraony,  ao amin’ny Bloc Administratif Ampisikina. Mikasika ny fametrahana ny Tsenam-bokatra Lojy voahara-maso na Marchés Contrôlés manomboka amin’ity volana may ity no anton’ny fivoriana. Tanjona roa no nanaovana ny fivoriana, dia

Coopération allemande-GIZ et BIANCO Mahajanga, ensemble pour un résultat positif contre la corruption

Malgré les critiques conférées au BIANCO (Bureau Indépendant Anti-corruption) Mahajanga, l’organe de lutte anti-corruption, branche Mahajanga ne cesse de perfectionner et de spécialiser ses méthodes. Ainsi, il a convié les autorités locales le vendredi 28 avril dernier  à effectuer la signature de la déclaration d’engagement sur la lutte contre la corruption et le trafic illicite

CNaPS: Fanarenana ny fiahina ara-tsosialin’ireo Mpiasan’ny Kaomina

Fanarenana ny fiahina ara-tsosialin’ireo Mpiasam-panjakana miasa eny anivon’ireo Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana.    Io no votoatin’ny fiofanana nataon’ny CNaPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) foibe niaraka tamin’ireo mpanapa-kevitra eny anivon’ny kaomina 46 misy ato anatin’ny faritra Boeny ny 27 sy 28 aprily 2017 tao amin’ny trano fivoriana Bloc Administratif Ampisikina, Mahajanga. Ireo Ben’ny tànana sy Filohan’ny Filankevitra monisipaly

Foara Ekonomika Boeny Mionjo andiany faha-4

Ny Alarobia 27 aprily 2017 no nampahafantra tamin’ny fomba ofisialy, ho an’ny vahoakan’I Mahajanga tao amin’ny haino aman-jery eto an-toerana, ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar,  fa hisy indray ny Foara Ekonomika Boeny Mionjo,  andiany faha-4, izay karakarain’ny Faritra sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy. Ny 23 hatramin’ny 26 aogositra 2017, no hanaovana izany eny

Raharahara fanorenana tsy ara-dalàna eny Manapatànana

Manoloana ny savorovoro sy sahon-dresaka efa ho herinandro maromaro,  mikasika ny fanorenana tsy ara-dalàna misy eny amin’ny honahona fanirian’ny ala honko eny Manapatànana Amborvy, dia nidina ifotony ny Komitim-paritra misahana ny Tontolo iainana na ny CER (Comité Environnemental Régional) eto Boeny nijery sy nanadihady, ny zava-misy eny an-toerana. Taorian’ny fanadihadiana sy ny tatitra nataon’ny CER,