Raharahara fanorenana tsy ara-dalàna eny Manapatànana

Manoloana ny savorovoro sy sahon-dresaka efa ho herinandro maromaro,  mikasika ny fanorenana tsy ara-dalàna misy eny amin’ny honahona fanirian’ny ala honko eny Manapatànana Amborvy, dia nidina ifotony ny Komitim-paritra misahana ny Tontolo iainana na ny CER (Comité Environnemental Régional) eto Boeny nijery sy nanadihady, ny zava-misy eny an-toerana.

Taorian’ny fanadihadiana sy ny tatitra nataon’ny CER, tamin’ny  Lehiben’ny faritra Boeny dia nampitain’ity farany tamin’ny vahoakan’i Mahajanga, tamin’ny alàlan’ny haino aman-jery eto an-toerana, ny Alarobia 27 avrily 2017, fa tsy azo hanaovana fanorenana intsony eny amin’ny toerana fiakaran’ny samonta: na toerana mbola rakotra ala honko matevina io, na rakotra amin’ny ampahany, na toerana efa tsy mety hanirian’ny honko intsony, fa samy mbola ivezivezen’ny ranomasina amin’ny samonta.

Nomarihiny fa ireo izay efa niorina talohan’izao fanapahan-kevitra izao kosa  ka nahazo alàlana tamin’ny mpitondra ny tanàna teo aloha dia tsy ho kitihina. Fa izay rehetra nanao fanorenana nanomboka tamin’ity taona 2017 ity no voakasik’izay fehin-kevitra izay.

Nalefa eny amin’ny prefektiora ity fehin-kevitra ity,  ka anjaran’ny Préfet an’i Mahajanga no mamoaka ny didy fanapahana teknika ara-panjakana manamafy ny fampiharana azy io.

Anjaran’ny Kaomina kosa aorian’ny fivoahan’izay didy fanapahana izay no mampihatra izay voalaza ao anatin’ny tatitry ny CER. Nomarihin’ny Lehiben’ny Faritra fa ny Kaomina irery ihany no tompon’nandraikitra amin’ny fandràrana ny fanorenana miseho eny Manapatànana satria tanim-panjakana misoratra amin’ny Kaomina ny eny. Tsy maintsy misy kosa didy fanapahana teknika miainga avy any amin’ireo tompon’andraikitra maro mandrafitra ny CER sy ny ara-panjakana mba ahafahan’ny Kaomina mandray fanapahan-kevitra ny amin’ny eny. Izany hoy izy dia mba hialàna amin’ny mety ho fitsaratsarana faha-tany ny Kaomina ho manao halako bika tsy tiako tarehy, na hoe ny Kaomina matahotra manapa-kevitra.