Mahajanga: nofon-kena mitam-pihavanana avy amin’ny fitondrana ho an’ireo beantitra sy sahirana

Ho fanomezana zara-fifaliana ireo beantitra sy sahirana eto antampon-tanànan’i Mahajanga amin’izao fahatongavan’ny fetim-pirenena izao dia nanolotra vary sy hena omby tamin’izy ireo ny fitondram-panjakana tao amin’ny Kianja mitafo, ny 15 jiona 2017.

Tsy dia hoe hanin-kavoky hahavita taona, kanefa mariky ny fifankatiavana sy firaisankina hoy ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar no nanolorana izao nofon-kena mitam-pihavanana izao, izay fiaraha-misalahin’ny fitondrana foibe sy ny avy eto an-toerana.

Vary 2 200 milanja kilao sy hena omby milanja 1 500 kilao eo ho eo no nozaraina tamin’ireo beantitra sy sahirana miisa 1 420 avy any anivon’ireo fokontany 26 mandrafitra ny Kaominin’i Mahajanga. Efa nisy ny fitsirihana mialoha natao azy ireo ary nahazo tapakila voasonian’ny talem-paritry ny mponina ireo izay hita fa tena sahirana ka nahazo anjara izao.

Tsy eto Mahajanga ihany no misy hetsika tahaka itony fa manerana an’i Madagasikara hoy ny solontena avy any amin’ny fitondrana foibe. Ny tanjona dia ny hifampizara fifaliana sy hifanome tànana amin’izao asaramanitra izao hoy izy.

Nanotrona ity fizarana sakafo ity ihany koa ny Préfet an’I Mahajanga.