Monthly Archives: juillet 2017

Ady amin’ny tsy fandriampahalemana eto Boeny: mifarimbona ny Ben’ny tanàna sy ny solotenam-panjakana ary ny mpitandro filaminana

Manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ankehitriny eny anivon’ireo Kaomina tantanan’izy ireo, dia niantso fiaraha-miasa amin’ireo mpitondra fanjakana sy mpitantdro filaminana ireo Ben’ny tanàna 46 ato anatin’ny faritra Boeny. Mivory indray mandeha isam-bolana ireo Ben’ny tanàna eto Boeny ary ny lehiben’ny faritra no mitarika izany. Ka nandritra ny fivoriana faharoa ny Alatsinainy 24 jolay teo

Lojy mitsangana: harena manokan’ny faritra Boeny

« Antsika jiaby miasa hampiakatra ny fari-piainan’ny tantsaha, hampandroso ny toe-karen’ny faritra ».  Io no lohahevitra entina hanamarihana ny « Foara Lojy Mitsangana sy ny voa-maina » andiany faharoa hatao ny 28, hatramin’ny 30 jolay ao Ambodromamy, distrikan’Ambatoboeny. Ny zoma 22 jolay 2017 dia nanazava tamin’ireo mpanao gazety eto Mahajanga ny mpikarara ny foara, dia ny avy amin’ny Faritra

Delegem-paritry ny Jovenna eto Boeny: lasa nisotro ronono

Lanonana tsotra fanaovana veloma ho amin’ny fisotroan-drononon’ny delegem-paritry ny  orin’asa Jovenna Madagasikara eto Boeny no notanterahina ny talata 20 jiona 2017 teny amin’ny Espace Doha Amborovy Mahajanga. Iraika ambin’ny folo-taona no niasa  teo anivon’ny Jovenna Madagasikara  Atoa Razakatiana Anthony  ka fito taona teto Mahajanga, raha tany amin’ny sampana Fianarantsoa izy teo aloha. Nisahana ireo tobin-tsolika

Zaridaina Jean Ralaimongo Mahajanga be: ho lasa toerana fakana lamin-tsaina

Notanterahina ny Alarobia 28 jiona 2017 teny amin’ny zaridaina Jean Ralaimongo Mahajanga Be ny fametrahana ny vato fehizoro amin’ny hanatsarana ity zaridaina ity. Monumemt Mauriès no anaran’ny toerana talohan’ny taona 1902.  Nanomboka tamin’io taona io kosa dia nampitondraina ny anarana zaridaina Jean Ralaimongo izy,  izay manana velarana 1564m2. Hanomboka ny 02 jolay 2017 ny asam-panavaozana