Daily Archives: 12 octobre 2017

Ny vehivavy no loharanon’ny fiainan’ny zanak’olom-belona

Naseho tamin’ny fomba ofisialy an’ireo olom-panjakana sy ny Ray aman-dRenin’ny mpianatra ary ireo mpiara-miombonantoka (Nadiezhda), ireo mpianatra afaka Bakalorea tao amin’ny ivotoerana FAWE Mangarivotra Mahajanga(Forum for Africa Women Educationalists) ny talata faha 03 Oktobra 2017. Fotoam-pivavahana nentina nitsofan-drano ireo ankizivavy sahirana izay beazina ao amin’ny ivotoerana FAWE no nisantarana ny fotoana. Marihina fa 23 izy