Fankalazana ny faha roapolo taonan’ny Sampan-draharaham-paritra mikarakara ny Karama sy ny Kisotroan-dronono manerana an’i Madagasikara

Feno roapolo taona ny nametrahan’ny ministeran’ny Fitatanam-bola sy ny Teti-bola (MFB: ministère des Finances et du Budget) ireo Sampan-draharaham-paritra mikarakara ny Karama sy ny Fisotroan-dronono (SRSP: Services régionaux de la Solde et More »

Fidinana an-dalambe fanoherana ny fanesorana ny Filohan’ny Oniversiten’I Mahajanga :

Tsy misy ny bakalorea, tsy manaiky ny fanesorana ny Filoha Rabesa izahay hoy ny antsoantson’ireo olona mpomba ny Filohan’ny Oniversiten’i Mahajanga Rabesa Zafera Antoine izay vao avy natsahatra tamin’ny asany araka ny More »

 

Ouest sucre Namakia

Visite Chef de Région à Namakia

S

Fankalazana ny faha roapolo taonan’ny Sampan-draharaham-paritra mikarakara ny Karama sy ny Kisotroan-dronono manerana an’i Madagasikara

Feno roapolo taona ny nametrahan’ny ministeran’ny Fitatanam-bola sy ny Teti-bola (MFB: ministère des Finances et du Budget) ireo Sampan-draharaham-paritra mikarakara ny Karama sy ny Fisotroan-dronono (SRSP: Services régionaux de la Solde et des Pensions) manerana an’i Madagasikara.  Ny renivohitr’i Boeny no nanombohana ny fankalazana ny 04, 05 ary 06 jona 2014.

Tonga nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny lanonana  ny   Praimisintra Kolo Roger,  notron-dRtoa  vadin’ny Filoham-pirenena,  Voahangy Rajaonarimampianina. Saiky tonga nandray anjara  avokoa  ireo solontenan’ny SRSP avy amin’ny Faritra 22, avy any Diana ka hatrany Androy.

Nampatsiahy ny ministry Fitatanam-bola sy ny Teti-bola,  Jean Razafindravonona, mpitarika ny lanonana,  fa anisan’ny politika napetraky ny Filoham-pirenena ny 10 may lasa teo ary nohamafisin’Atoa Praiministra tao amin’ny Antenimieram-pirenena ny fanaovana ho laharam-pahamehana  ny fametrahana ny fanapariaham-pahefana sy ny fijerana ny fitovian’ny fandrosoan’ny Faritra eto Madagasikara.  Ny MFB  hoy izy dia efa nanomboka izany tamin’ny alalan’ny fametrahana isam-paritra ireo  SRSP, narahin’ireo Sampandraharaha isan-tsokajiny ao amin’ity ministera ity.

Namaly ny fangatahan’ny Lehiben’ny faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar ihany koa ny fanambaran’ny ministra Jean Razafindravonona  fa hotohizana hatreny anivon’ireo distrika ivelan’ny renivohi-paritra  ihany koa io politikan’ny fanapariaham-pahefana ataon’ny MFB io ka efa natomboka sahady izany ao amin’ny distrikan’i Tsaratànana, Faritra Betsiboka.

Tafiditra ao anatin’ireo fanamby 22 napetraky ny Filoha hoy  ny ministra,  ary nohamafisin’ny Praiministra tamin’ny fandraisam-pitenenany fa fandraisan’anjaran’ny  MFB sahady amin’ny Fanjakana tsara tantana sy fanamafisany ny ady amin’ny ny kolikoly ny fampiharan’io   ministera io  atsy ho atsy ny atao hoe Automatisation des traitements des dossiers de la solde et des pensions amin’ny alalan’ny fampiasana ireo teknolojia vaovao.  Anisan’ny vokatra tsara ho azo amin’izany hoy ny Praiministra ny fahazoan’ireo mpiasa mivoaka hisotro ronono avy hatrany ny volany vantany vao mitsahatra amin’ny asany izy ireo.

Nofaranana tamin’ny fitsidihana ireo trano heva mampiranty ny momba ireo SRSP manerana ny Nosy ny lanonam-panokafana izay natao teo anoloan’ny tranon’ny Antenimieran‘ny Varotra sy ny Indostria Mahajanga Be.

Fifaninana ara-panatanjahan-tena,  ady hevitra hiarahany amin’ireo Mpiandraikitra ny mpiasam-panjakana   isaky ny Sampandraharaha eto amin’ny Faritra, ary atrik’asa hiarahan’ny ministera foibe sy ireo SRSP rehetra tonga no hanohizan’ny MFB izao fankalazana ny faha roapolotaonan’ny SRSP eto Madagasikara izao mandritra ireo telo andro.

DINIK’ASA FOHY:

Taorian’izay, Rtoa Voahangy Rajaonarimampianina, notron-dRtoa vadin’ny Praiministra dia nandray nifandimby tao amin’ny Tranon’ny fivahinianan’ny Filoha ao amin’ny Banky Foibe Mahajanga, ireo vondrom-behivavy samihafa eto amin’ny Faritra. Anisan’izay ny vadin’ireo tompon’andraikim-paritra notarihin’ny vadin’ny Lehiben’ny Faritra izay sady  niarahaba sy nanolotra fanomezana fetin’ny Reny  no nitafa ihany koa amin’izay firaha-miasa azon’izy ireo hifarimbonana amin’ireto Rtoa Voalohany sy Faharoa ireto.

Andanin’izay kosa dia nisy ny laha-dinika manokana tsy azo natrehana nataon’ny Praiministra niaraka tamin’ireo tompon’andraikim-paritra vitsiivisty notarihin’ny Lehiben’ny Faritra Saïd Ahamad Jaffar tao amin’ny Maison Verte eny amin’ny La Corniche.

 Mahajanga,  le  04 juin 2014

Remerciements,

Rasamoelison Jackie,

Chargée de Communication

Région Boeny

Tél: 033 37 401 18

S

Akora noheverina ho sira notsimponina teny amin’ny fanariam-pako nahafaty olona roa

Dimy no narary mafy ny Alahady 01 jona lasa teo noho ny  fihinana vokatra simika tsy hay anarana,  miendrika sira.   Roa tamin’izy ireo no tsy tàna ny ainy tao Mangatokana, Fokontany Antanimalandy, Kaomina Mahajanga.

Fasam-bahoaka, tobim-panariam-pakon’ny Kaomina, sy fanarian’ireo orin’asa mpikirakira drakaka ny vokatr’izy ireo simba, no tena ahafantarana ny tanànan’i Mangatokana. Hita ao isan’andro koa ireo fianakaviana sahirana,  mitsikera fako ikarohan’izy ireo zavatra azo hanina na azo avadika ho vola.  Anisan’ireo ity raim-pianakaviana iray, nitsimpona fatina drakaka ho  ataony  sakafon’ny kisoa hono,   ary nitsimpona ihany koa, fonosan-javatra fotsy iray izay miendrika vovo-tsira anaty plastika, nisy nanary teny.

Nampiasain’ilay  rangahy avy hatrany tamin’ny sakafo harivan’io Alahady io ihany ity noheveriny ho sira hanamamiana ny ananambo sy tsivakia (patsa fotsy) natao laoka. Taorian’ny fihinan’izy ireo izany laoka izany anefa dia  nandoa sy nalemilemy avy hatrany ny iray trano, afa-tsy ny renim-pianakaviana, izay variana nanasa lamba ka tsy mbola nihinana. Dimy mianaka no nahiditra  teny amin’ny CHU Androva ny alin’io rehefa nialana nenina nampandoavina.

Araka ny vaovao nomen’ny lehiben’ny hopitaly,  dia maty  ilay raim-pianakaviana raha voa tonga tany, ary ny zanany lahy 7taona dia teny an-dàlana no namoy ny ainy.

Ireo marary telo mianadahy sisa, izay samy zanak’ilay fianakaviana, dia mbola tsaboina kan y roa ao amin’ny fitsaboana zaza, ny iray, 15 taona ao amin’ny sampana vonjy aina,  hoy ny mpitsabo.

Mbola tsy fantatra mazava hoe inona marina ity vokatra simika miendrika vovo-tsira ity,  fa nilaza ny mbola hanadihady eny Mangatokana ny avy amin’ny Bureau Municipal d’hygiène (BMH) eto Mahajanga, indrindra fa ny mahakasika ireo drakaka simba ariana eny.

Manamafy izany ny fanambarana nataon’ny talen’ny sampandraharaham-paritry ny Jono eto Boeny  fa hijery ny fomba fampiharana ny sazy ho an’ ireo mpanary drakaka simba eny amin’ ny fanariam-pako ireny.  Manentana ny vahoaka ihany koa izy ankoatra izay mba tsy hividy na hitsimpona drakaka efa maty satria mankarary ary mety hahafaty mihitsy  ny fihinana azy ireny.

Mahajanga,  le  02  juin 2014

Remerciements,

CHAHER, Assistant chargé

de Communication Région Boeny

Tél: 032 02 460 44

Fidinana an-dalambe

1Vao maraina dia raikitra ny fitokonana

Fidinana an-dalambe fanoherana ny fanesorana ny Filohan’ny Oniversiten’I Mahajanga :

Tsy misy ny bakalorea, tsy manaiky ny fanesorana ny Filoha Rabesa izahay hoy ny antsoantson’ireo olona mpomba ny Filohan’ny Oniversiten’i Mahajanga Rabesa Zafera Antoine izay vao avy natsahatra tamin’ny asany araka ny fanapahan-kevitry ny Filan-kevitry ny Ministra ny sabotsy 9 aogositra lasa teo.
Nilanja sora-baventy ireo olona am-polony vitsivitsy, nanodidina ny tanàna ary niafara tamin’ny fitokonana teo anoloan’ny Katedraly Katolika Mahajanga Be.
2Raikitra ny fanaparitahanaNiezaka ny nandrava azy ireo tamin’ny fifampiraharahana ny mpitandro filaminana mba hisorahana ny mety ho fihoaram-pefy sy fihitaran’ny raharaha. Tsy nahomby izany ka niditra tamin’ny fanaparitahana tamin’ny alalan’ny baomba mampilatsa-drano-maso sy ny fanenjehana ireo mpitokona iretsy farany.
Vokany, olona sivy no voasambotra izay ahitana mpianatra sy mpandraharahan’ny Oniversiten’i Mahajanga ary olon-tsotra. Naharitra adiny iray sy sasany teo ny sakoroka.
Mbola voatana miandry famotorana izy sivy ireo hatramin’izao ora izao araka ny vaovao farany nomen’ny Komandin’ny Vondrom-pileovan’ny Zandarimaria Boeny, ny Kly Richard Ramaroson.
Bakalorea teknika: ahemotra ny adina androany
Tonga ara-potoana namonjy ny Lycée teknika Ambalanomby ireo mpiadina miisa 583 hiatrika ny fanadinana taranja samihafa mahakasika ny Bakalorea teknika 2014.
Noho ny fitokonana faobe izay efa nampahafantarin’ny Filan-kevitra siantifikan’ny Oniversiten’i Mahajanga nanomboka ny Alahady 10 Aogositra nefa, dia tsy nisy nanatitra ny laza adina rehetra tokony ho nataon’ireo mpiadina androany ary tsy tonga ireo tompon’andraikitra avy eny amin’ny Oniversite.
Tonga teny an-toerana avy hatrany ny Lehiben’ny Faritra Saïd Jaffar tamin’ny fito ora sy sy sasany nampitony ireo mpiadina ary nifampidinika tamin’ireo tompon’andraikitry ny Fampianarana Teknika teny an-toerana. Nalefa nody ny mpiadina ary tapaka fa ahemotra ny adina tokony ho natao androany.
Ny hariva io dia namory mpanao gazety ny Lehiben’ny Faritra sy ny Tale iraisam-paritry ny Fandraharahana ny Bakalorea eto Mahajanga, Atoa Befinoana. Nambaran’izy ireo fa hitohy ara-dàlana ny fanadinana Bakalorea teknika rahampitso Talata 12 Aogositra amin’ny ora sy toerana tsy miova. Ny adina izay tokony ho natao androany kosa nefa foana, dia hatao ny Zoma 15 Aogositra 2014 ary efa an-dàlana ny laza adina vaovao hasolo ny androany nalefan’ny Ministera tompon’andraikitra.
Nanamafy ary nanome toky ny mpianatra sy ny Ray aman-dreny eto Mahajanga ny Lehiben’ny Faritra sy ny Tale iraisam-paritry ny Fandraharahana ny Bakalorea eto an-toerana fa tsy maintsy misy ary amin’ny daty tsy miova ny fanadinana Bakalorea ankapobeny ny Alatsinainy 18 Aogositra hoavy izao.
Mizotra tsara ankoatra izay ny fanadinana Bakalorea teknika any Marovoay araka ny voalazan’ny Tale iraisam-paritry ny Fampanana asa, ny Fampianarana teknika ary Fanofanana araka asa eto Mahajanga.
Mahajanga, le 11 Août 2014,
Remerciements,

2SAÏD Ahamad Jaffar, Chef de la Région BoenyChers visiteurs,

Grâce au soutien technique de l’Administration centrale,  la Région Boeny    a l’opportunité de disposer d’un site web, un moyen de communication à      la fois moderne et universel. Dans ce site nous nous proposons de vous         donner l’essentiel de notre région : son historique et sa population,  ses           données techniques et administratives, ses actualités et  ses projets. Par         ailleurs, nous nous efforçons de  l’étoffer au fur et à mesure afin de      répondre à toutes vos recherches et à vos envies de savoir sur notre territoire. Les  activités des Régions, en tant que Collectivité territoriale décentralisée, sont d’une part,  axées sur le développement socio-économique.  Et d’autre  part, en tant que Circonscription administrative, elles consistent  à la réalisation de la Politique générale de l’Etat. A travers ce site, nous souhaitons faire savoir à nos visiteurs nos ambitions et nos objectifs qui sont orientés surtout vers la culture de la coopération et du partenariat. En effet, nous avons toujours mis comme priorité la coopération  et le partenariat dans toutes leurs formes, que ce soit locales, régionales, nationales et internationales ; et que ce soit individuelles ou collectives,  afin de bien mener nos activités de développement  au  total profit de notre population. Aussi  ce site sera-t-il une fenêtre idéale de la Région Boeny pour vous communiquer et vous laisser entrevoir les différents domaines relatifs à  ces aspirations de coopération  et de partenariat.   Ainsi, en ma qualité de Chef de Région, je vous invite Chers visiteurs à contribuer au développement socio-économique de Boeny  grâce à  vos suggestions positives et constructives lors de votre visite des  différentes rubriques figurées dans notre site. Vous souhaitant  la bienvenue dans www.regionboeny.gov.mg   et une navigation satisfaisante et fructueuse dedans.

Remerciements,

Saïd Ahamad Jaffar

Juriste-Administrateur civil