Vonona hampandroso an’i Mahajanga ao anatin’ ny fotoana fohy ny Pds vaovao

Tontosa ny 05 septambra 2014 lasa teo ny famindram-pahefanan’Atoa Filoha delegasionina manokana ny kaominina Mahajanga Ndeha Sylvain sy Atoa Heriniaina Tia Solofomanga na i Daddy, vao notendrehina hitantana ny tanànan’ny Mahajanga miaraka More »

FOFIFA MAHAJANGA: HAMPIROBOROBO NY FAMBOLENA SY FIOMPIANA

Tao anatin’ny fankalazanan’ny faha 40taona ny FOFIFA eo amin’ny sehatry ny fikarohana ampiharina amin’ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra dia nambaran’Atoa Tale-jeneraly Profesora Razafinjara Aimé Lala fa nikaroka ny fazahoana ny voka-pikarohana mahomby More »

Telo andro no nihaonan’ny Filoham-pirenena tamin’ny Vahoakan’i Mahajanga.

Arak’izany dia nitsidika ny toha-drano mba hitahirizana rano fisotron’omby  tao amin’ny Fokontany Maromiandra,Kaominina Boanamary,Distrika MahajangaII sy ny ivo-toerana fiompiana sy fanaparihana taranaka biby fiompy sy zanak’azo voakojakoja na antsoina hoe Fitaratry ny More »

Nomena lohahevitra Boeny Mionjo ny foara ara-toe-karena andiany voalohany.

Nohon’ ny fahatsapana fa mbola tsy mipaka amin’ ny tsirairay ny harena misy aty amin’ ny Faritra no antony nanaovana izao hetsika izao ary afahana mifanerasera sy mifanakalo traik’ efa no mivarotra More »

ZOHY AN’ANJOHIBE: KELY NO MBA ANJARAN’NY KAOMININA

10% monja ny vola azo avy amin’ny mpizaha-tany mitsidika ny zohy an’Anjohibe na « la grotte d’Anjohibe » no mba miditra amin’ny kitapom-bolan’ny kaominina Mariarano, distrika ny Mahajanga II, araka ny voarakitra ao anatin’ilay More »

 

POPULATION

Pour une superficie de 29 826 km², la région Boeny renferme 986 786 habitants (d’après la DRPAS Boeny , en 2011). II-1 : Répartition de la population par district : DRPAS Boeny , 2011) Le  taux de croissance annuel est de 3.1%,  devançant de quelques points le taux national qui affiche 2.9%.  (d’après l’INSTAT en 2008) La

GENERALITES SUR LA REGION BOENY

I-1 : Localisation : La Région Boeny Située sur la partie Nord-Ouest de l’île de Madagascar. Elle est délimitée : –        Au Nord par le canal de Mozambique –        A l’Est par la Région de Sofia –        A l’Ouest par la région de Melaky –        Au sud par la région Betsiboka I-2 : Délimitation administrative : La Région Boeny est

SONY DSC

Vonona hampandroso an’i Mahajanga ao anatin’ ny fotoana fohy ny Pds vaovao

Tontosa ny 05 septambra 2014 lasa teo ny famindram-pahefanan’Atoa Filoha delegasionina manokana ny kaominina Mahajanga Ndeha Sylvain sy Atoa Heriniaina Tia Solofomanga na i Daddy, vao notendrehina hitantana ny tanànan’ny Mahajanga miaraka amin’ireo lefiny roa lahy, Atoa Maeva Portos sy Randrianjoany Henri. Nisedra olana ara-karama ity toerana ity hatr’izay noho izany dia tao anatin’ny 25

S

FOFIFA MAHAJANGA: HAMPIROBOROBO NY FAMBOLENA SY FIOMPIANA

Tao anatin’ny fankalazanan’ny faha 40taona ny FOFIFA eo amin’ny sehatry ny fikarohana ampiharina amin’ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra dia nambaran’Atoa Tale-jeneraly Profesora Razafinjara Aimé Lala fa nikaroka ny fazahoana ny voka-pikarohana mahomby sy manara-penitra momban’ny fambolem-bary ankoraka sy vary antanety ary mahatanty karazan-tsehatra ara-boajanahary sy ny famaliana ny filan’ny mpamokatra no mikolokolo ny tontolo iainana

SONY DSC

Telo andro no nihaonan’ny Filoham-pirenena tamin’ny Vahoakan’i Mahajanga.

Arak’izany dia nitsidika ny toha-drano mba hitahirizana rano fisotron’omby  tao amin’ny Fokontany Maromiandra,Kaominina Boanamary,Distrika MahajangaII sy ny ivo-toerana fiompiana sy fanaparihana taranaka biby fiompy sy zanak’azo voakojakoja na antsoina hoe Fitaratry ny Madagasikara ary ny orin’asa Patima, miompy trondro tilapia tao  amin’ny Fokontany Amborovy i Atoa Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ankoatr’izay dia mbola nihaona tamin’ireo ray

SONY DSC

Nomena lohahevitra Boeny Mionjo ny foara ara-toe-karena andiany voalohany.

Nohon’ ny fahatsapana fa mbola tsy mipaka amin’ ny tsirairay ny harena misy aty amin’ ny Faritra no antony nanaovana izao hetsika izao ary afahana mifanerasera sy mifanakalo traik’ efa no mivarotra ny vokatra. Arak’ izany dia manao ezaka ny fitondram-panjakana amin’ ny famerenana amin’ ny laoniny ny harin-karem-pirenena mba afahana migoka ara-dalana ny zava

Monographie métropolitain

Historique D’après un académicien Malgache, Mr Bachir, et renforcé par Mr Grandidier : le mot BOENY vient du mot Swahili « BOE » qui veut dire « cailloux », que l’on a ajouté un suffixe local (locatif  Malgache) « NY » qui veut dire « là où il y a ». Donc, BOE + NY = là où il y a de cailloux blanc Cela explique la présence de beaucoup de localités au

S

ZOHY AN’ANJOHIBE: KELY NO MBA ANJARAN’NY KAOMININA

10% monja ny vola azo avy amin’ny mpizaha-tany mitsidika ny zohy an’Anjohibe na « la grotte d’Anjohibe » no mba miditra amin’ny kitapom-bolan’ny kaominina Mariarano, distrika ny Mahajanga II, araka ny voarakitra ao anatin’ilay fifanarahana vita sonia tamin’ny ministera ny kolontsaina sy ny vakoka 1 volana lasa izay. Satria dia ny 50% dia an’ny ministera ka ny

SONY DSC

PLAE Boeny: Hatsaraina ny fari-pianan’ ny tantsaha

Notontosaina teto Mahajanga, ny 20 Aogositra 2014, tao amin’ ny Centre Pastoral Diocésain  ny Atrik’asa momban’ny ady atao amin’ny fikahonandriaka ny nofo tany andiany faha telo na ny “PLAE III” izay novatsihin’ny fikambanana KfW avy any Allemanina vola mitentina 5 millions d’ Euros mandritran’ny efa-taona. Faritra Boeny sy Diana no mahazo tombony amin’ izao tetik’