Ny vehivavy no loharanon’ny fiainan’ny zanak’olom-belona

Naseho tamin’ny fomba ofisialy an’ireo olom-panjakana sy ny Ray aman-dRenin’ny mpianatra ary ireo mpiara-miombonantoka (Nadiezhda), ireo mpianatra afaka Bakalorea tao amin’ny ivotoerana FAWE Mangarivotra Mahajanga(Forum for Africa Women Educationalists) ny talata faha More »

Mahajanga fialan-tsasatra: sarotiny amin’ny fahadiovan’ny Bord ny Lehiben’ny faritra

Manoloana ny fihavian’ireo vahiny sy mpiala-sasatra marobe eto Mahajanga dia nanao fanambarana ny amin’ny fandaminana ara-pifamoivoizana anatiny sy ny fahadiovan’ny tanàna ny  Lehiben’ny faritra Boeny Atoa Saïd Ahamad Jaffar ny Alakamisy 10 More »

Boeny: visites de l’ambassadeur de l’Inde et celle de l’Afrique du Sud à Mahajanga

Le vendredi 4 Août 2017, le Chef de la région Boeny, Mr Saïd Ahamad Jaffar a reçu au Palais de la Région, au Bord de la mer Mahajanga Be,  les visites successives More »

Oniversiten’i Mahajanga: tsara fandray indrindra ny fankalazana ny andron’i Mandela

11Fitokanana ny takela-bato fahatsiarovana manokana ho an’i Nelson Mandela, fanomezana solosaina miisa roa, vary gony iray, menaka amin’ny daba 20 litatra miisa 2, savony sy vovon- tsavony 3 baoritra avy ho an’ireo More »

Ady amin’ny tsy fandriampahalemana eto Boeny: mifarimbona ny Ben’ny tanàna sy ny solotenam-panjakana ary ny mpitandro filaminana

Manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ankehitriny eny anivon’ireo Kaomina tantanan’izy ireo, dia niantso fiaraha-miasa amin’ireo mpitondra fanjakana sy mpitantdro filaminana ireo Ben’ny tanàna 46 ato anatin’ny faritra Boeny. Mivory indray mandeha More »

 

Mahajanga: nandrobaka ny amboara teo amin’ny taranja Basket-ball N1B ireo tanora AS Victoire

Noraisin’ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar tamin’ny fomba ofisialy ny alatsinainy 15 may 2017 tao amin’ny Lapan’ny faritra eny amin’ny Bord de la mer, ireo tanora AS Victoire  nandrobaka ny amboara tompon-daka nasionaly N1B  teo amin’ny taranja Basket-ball izay natao tany Antsiranana. Izany fandresena izany dia nampiakatra avo ny voninahitr’ ireo tanora AS

Boeny sy ny Delegasiona avy any Ouganda: tombotsoa iombonana no tanjona

Tonga nanatontosa fitsidihana  ara-pomba fanajana tao amin’ny Lehiben’ny Faritra Boeny Atoa Saïd Ahamad Jaffar, tao amin’ny biraony, Bloc Administratif Ampisikina,  ny Talem-pitantanana ny orinasa BAKHRESA GRAIN MILLING (U) LTD  ao Ouganda, Afrika Atsimo, Atoa Mohamed Saïd Bakhresa ny alatsinainy 15 may 2017. Voaresaka nandritra ny fihaonan’ny roa tonta ny fanirian’ity mpitantana orin’asa vahiny ity   hametraka

La défécation à l’air libre entraîne des décès de 14 000 enfants par an à Madagascar

A Madagascar, 14 000 enfants par an ont une cause de décès liée à la défécation à l’air libre, et encore ce n’est qu’une infime partie des conséquences néfastes de cette pratique. La région Boeny exécutant la politique de l’Etat, s’engage à la lutte contre la défécation à l’aire libre. Des sensibilisations et ateliers à la

Boeny: miaramila manamboninahitra mpiofana nitsidika ny Lehiben’ny Faritra

Nitsidika ara-pomba fanajana ny Lehiben’ny faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar teto amin’ny Bloc administratif Ampisikina Mahajanga ireo miaramila manamboninahitra mpiofana avy ao amin’ny Ivo-toerana momban’ny fanintaram-pahaizana ho an’ny manamboninahitra avy ao amin’ny tobin’ny tafika Fiadanana,  Antananarivo. Ny Kly Andriamasimanana William Michel,  izay avy amin’io Ivotoerana io,  no nitarika ireto manamboninahitra ireto,  izay mananatanteraka ny

La région Boeny s’engage pour atteindre l’ODD 14

Après Antsiranana, Mahajanga reçoit l’atelier de consultations nationales sur « l’Objectif de Développement Durable 14 (ODD14) » relatif à la conservation et l’exploitation de manière durable des océans, des mers, et des ressources marines,  à l’hôtel  le Coco Lodge Mahajanga  ce lundi 08 mai 2017. Les représentants du  Ministère du Plan et de l’Economie avec le task

03 may teto Mahajanga: “tsy hisy mpanao gazety Malagasy ho voafonja noho ny asany”

Tsy hisy intsony mpanao gazety Malagasy ho voafonja fotsiny amin’izao noho ny asany hoy ny Ministry ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana fa amin’izao andron’ny Repoblika mijoro ara-dalàna izao dia ny lalàna irery ihany no mibaiko ny asa ataon’ny tsirairay. Io no anisan’ny fanambarana mafonja nataon’ny Ministra tao amin’ny Lapan’ny Tanànan’I Mahajanga, nandritra ny

Article année 2017

ARRETE N° 003-17 PRODUIT EXPORTE MODIFIE FINAL ARRETE N° 015-17 Carte d’Identification Prof. Collecteur ARRETE N° 017-17 CREATION DU COMITE D’ORGANISATION SOBAHYA ARRETE N° 016-17 OFFICIALISATION SOBAHYA – ARRETE N° 014-17 Impot de licence collecte des produits locaux et commerce ambulant ARRETE N° 013-17 PYLONES, ANTENNES, MATS… ARRETE N° 012-17 RISTOURNES SABLES TERRES PIERRES ARRETE

Vokatra Lojy eto Boeny: tsy azo hiodivirana intsony ny fametrahana tsena

Nampivory ireo mpanangom-bokatra sy mpanondrana vokatra Lojy na Black eyes eto amin’ny faritra Boeny ny   Lehiben’ny faritra ny zoma 28 aprily 2017 tao amin’ny biraony,  ao amin’ny Bloc Administratif Ampisikina. Mikasika ny fametrahana ny Tsenam-bokatra Lojy voahara-maso na Marchés Contrôlés manomboka amin’ity volana may ity no anton’ny fivoriana. Tanjona roa no nanaovana ny fivoriana, dia

Coopération allemande-GIZ et BIANCO Mahajanga, ensemble pour un résultat positif contre la corruption

Malgré les critiques conférées au BIANCO (Bureau Indépendant Anti-corruption) Mahajanga, l’organe de lutte anti-corruption, branche Mahajanga ne cesse de perfectionner et de spécialiser ses méthodes. Ainsi, il a convié les autorités locales le vendredi 28 avril dernier  à effectuer la signature de la déclaration d’engagement sur la lutte contre la corruption et le trafic illicite

CNaPS: Fanarenana ny fiahina ara-tsosialin’ireo Mpiasan’ny Kaomina

Fanarenana ny fiahina ara-tsosialin’ireo Mpiasam-panjakana miasa eny anivon’ireo Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana.    Io no votoatin’ny fiofanana nataon’ny CNaPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) foibe niaraka tamin’ireo mpanapa-kevitra eny anivon’ny kaomina 46 misy ato anatin’ny faritra Boeny ny 27 sy 28 aprily 2017 tao amin’ny trano fivoriana Bloc Administratif Ampisikina, Mahajanga. Ireo Ben’ny tànana sy Filohan’ny Filankevitra monisipaly