Tag Archives: Sitampika

Loharano masina notrandrahana ho rano fisotro madio ao Sitampika, distrikan’Ambato Boeny

Mpandraharaha ara-toe-karena iray ao amin’ny Kaomina Sitampika no nangataka tamin’ny Tale iraisam-paritry  ny Rano eto Mahajanga ny  hikarakarana loharano masina iray avy amin’ny rafia atao hoe Andrafiamisitrika ao Sitampika ihany. Rehefa natao ny fitsirihana rehetra dia  hita fa ampy tsara ny tahirin-drano ao saingy maloto. Nifanaraka ary ilay  mpandraharaha ara-toe-karena sy ny fokonolona ka iry